Sao

Cập nhật: Phi Nhung vẫn đang hôn mê

Mặc dù chưa cần dùng đến máy trợ tim phổi, nhưng Phi Nhung vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Một nguồn thông tin từ bệnh việ…

Load More
That is All