Cách Thêm Tiện Ích Random Post Cho Blogspot

Cách Thêm Tiện Ích Random Post Cho Blogspot

RANDOM POST LÀ GÌ?

Random post – hay còn gọi là bài viết ngẫu nhiên. Đây là một widget chứa các bài viết trên blog của bạn. Các bài viết này được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, không tuân theo một quy luật nào cả.

Với Random post widget, bạn có thể giúp mọi người biết đến những bài viết từ rất xưa của bạn. Không giống như là widget bài viết mới nhất hay widget bài viết được quan tâm. Nó chỉ hiện thị theo những quy tắc nhất định.


HƯỚNG DẪN THÊM RANDOM POST 

Bước 1 : 

Các bạn tạo 1 Widget mới và vị trí mà bạn muốn xuất hiện

Sau đó chọn HTML/ Javascript -> Thêm đoạn code ở dưới vào và đặt tên cho Widget 

<div id="hlrpsb">

<script type="text/javascript">

function showrecentposts(t){for(var e=0;e<numposts;e++){var n,r=t.feed.entry[e],i=r.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var d=0;d<r.link.length;d++)if("alternate"==r.link[d].rel){n=r.link[d].href;break}i=i.link(n);var s=r.published.$t,a=s.substring(0,4),o=s.substring(5,7),l=s.substring(8,10),u=new Array;u[1]="Jan",u[2]="Feb",u[3]="Mar",u[4]="Apr",u[5]="May",u[6]="Jun",u[7]="Jul",u[8]="Aug",u[9]="Sep",u[10]="Oct",u[11]="Nov",u[12]="Dec",standardstyling||document.write(""),document.write('<div class="rctitles2">'),standardstyling&&document.write(""),document.write(i),standardstyling&&document.write(""),1==showpostdate&&document.write(" - "+l+" "+u[parseInt(o,10)]+" "+a),standardstyling||document.write("</div>"),document.write("</div>"),standardstyling&&document.write("")}standardstyling||document.write('<div class="bbwidgetfooter">'),standardstyling&&document.write(""),document.write(""),standardstyling||document.write("/div")}

</script>

<script type="text/javascript">var numposts = 4;var showpostdate = false;var standardstyling = true;</script>

<script src="https://www.xuriviu.xyz/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts"></script></div>

<noscript>Oops! Make sure JavaScript is enabled in your browser.</noscript>

Thay URL :  https://www.xuriviu.xyz thành địa chỉ website của bạn.

Bước 2 : 

Sau khi đặt code JS -> Tiếp theo các bạn thêm CSS để cho đẹp hơn.Copy đoạn code này và dán vào phía dưới code Javascript ở Bước 1

<style type=text/css>

#hlrpsb a {

    color: #e94a13;

    font-size: 13px;

    text-transform: capitalize;

    font-weight: 600;

}.rctitles2 {padding-bottom:10px;margin-bottom:10px;border-bottom: 1px dotted #cccccc;}

</style>

Done ! Vậy là đã xong rồi. Nếu có ý kiến đóng góp hãy để dưới bình luận nhé !


(cre: Xù Riviu Blog)

Post a Comment

Previous Post Next Post