Hướng Dẫn Cách Thêm Footer Cho Template Median UI

Hello tất cả các bạn hôm nay mình sẽ chia sẻ hướng dẫn các bạn thêm footer (chân trang) cho template Median UI. Các bạn cùng mình làm nhé.

Các Bước Sửa Đổi Footer Template Median UI

Bước 1: Bạn vào blogger chỉnh sửa HTML, nhấn tổ hợp phím Ctrl F và tìm css bên dưới

/* Footer */
footer{margin-left:var(--nav-width); padding:0 25px; transition:var(--transition-1); font-size:90%} footer .creditInner{display:flex;align-items:baseline;justify-content:space-between; padding:20px 0} footer .creditInner p{margin:0;padding-right:20px;overflow:hidden;white-space:nowrap} footer .creditInner .creator{opacity:0} footer .toTop{display:flex;align-items:center; white-space:nowrap} footer .toTop:before{content:'To top'; opacity:.7} footer .toTop svg{width:20px;height:20px;margin-left:5px}

Sau khi tìm thấy nó, bạn hay thay thế nó bằng css bên dưới này nhé

/* Footer */
footer{margin-left:var(--nav-width); padding:0 25px; transition:var(--transition-1); font-size:90%} footer .creditInner{display:flex;align-items:baseline;justify-content:space-between; padding:20px 0} footer .creditInner p{margin:0;padding-right:20px;overflow:hidden;white-space:nowrap} footer .creditInner .creator{opacity:0} footer .toTop{display:flex;align-items:center; white-space:nowrap} footer .toTop:before{content:'To top'; opacity:.7} footer .toTop svg{width:20px;height:20px;margin-left:5px}
footer .widget ul{list-style:none;margin:0;padding:0}
footer .LinkList h3{font-size:16px}
footer{background-color:transparent;padding-top:2rem}
footer .toTop-Wrap{border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,.1)}
footer .toTop{display:flex;align-items:center;opacity:.6;padding:20px 0;width:120px}
footer .footerContent{display:flex;flex-wrap:wrap;padding:30px 0 20px}
footer .footerContent > *:first-child{width:40%;margin-right:auto}
footer .footerContent > *{width:15%}
footer .footerContent .title{color:inherit;margin-bottom:12px}
footer .footerContent .widget:not(:last-child){margin-bottom:25px}
footer .LinkList a{display:inline-flex;align-items:center;color:inherit;line-height:26px}
footer .made{padding-right:40px;padding-top:10px}
footer .madeLogo div{font-size:1.1rem;font-weight:700;font-family:Noto Sans;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}
footer .madeLogo div span{font-size:11px;font-weight:400;font-family:Noto Sans;opacity:.6}
footer .widget ul{list-style:none;margin:0;padding:0}
@media screen and (max-width:600px){
footer{font-size:12px}
footer .footerContent .title{font-size:13px}
footer .footerContent > *{width:33.333%}
footer .footerContent > *:first-child{display:none}}
}

Bước 2: Bạn tiếp tục nhấn tổ hợp phím Ctrl F tìm mã như bên dưới

<footer class='sectionInner'>            
<!--[ Credit ]-->
<div class='creditInner'>
<p>&#169; <span id='getYear'><script>/*<![CDATA[*/ var d = new Date(); var n = d.getFullYear(); document.getElementById('getYear').innerHTML = n; /*]]>*/</script></span> &#8231; <a expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical'><data:blog.title/></a>. All rights reserved. <span class='creator'>Made with &#9829; by <a href='https://theme.jagodesain.com'>Jago Desain</a></span></p>

<!--[ Back top button ]-->
<div class='toTop' onclick='window.scrollTo({top: 0});'><b:include name='arow-up-icon'/></div>
</div>
</footer>

Sau khi tìm thấy nó, bạn thay thế nó bằng css bên dưới này nhé

<footer class='mainSection footbar'>
<!--[ Back top button ]-->
<div class='toTop-Wrap'>
<div class='toTop' onclick='window.scrollTo({top: 0});'>
<svg class='line' viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><polyline points='18 15 12 9 6 15'/></svg>
</div></div>
<!--[ Footer content ]-->
<div class='footerContent'>
<div class='section'>
<div class='widget'>
<div class='made'>
<div class='madeTitle'>Created by</div>
<div class='madeLogo'>
<div>Wendy Code <span>Blog</span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class='section'>
<div class='widget LinkList'>
<h3 class='title'>Product</h3>
<ul>
<li>
<a href='https://theme.choipanwendy.com'>
<span>Theme</span>
</a>
</li>
<li>
<a href='https://www.choipanwendy.com/search/label/jasa'>
<span>Services</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class='section'>
<div class='widget LinkList'>
<h3 class='title'>Support</h3>
<ul>
<li>
<a href='/p/forum-wendy-code.html'>
<span>Forum</span>
</a>
</li>
<li>
<a href='/p/kontak-kami.html'>
<span>Contact</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class='section'>
<div class='widget LinkList'>
<h3 class='title'>Usage</h3>
<ul>
<li>
<a href='/p/privacy.html'>
<span>Privacy</span>
</a>
</li>
<li>
<a href='/p/disclaimer.html'>
<span>Disclaimer</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<!--[ Credit ]-->
<div class='credit'>
<p>&#169; 2020 ~ <span id='copyrightYear'><script>var d = new Date(); var n = d.getFullYear(); document.getElementById(&#39;copyrightYear&#39;).innerHTML = n;</script></span> &#8231; <a expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:blog.title/></a> &#8231; All Rights Reserved</p>
</div>
</footer>

Lời kết

Vậy là mình đã chia sẻ cách thêm footer cho Template Media UI cực kì đơn giản phải không nào. Nếu các bạn có thắc mắc hay khiếu nại về bản quyền xin vui lòng comment xuống phía dưới cho mình biết nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả.

Post a Comment

Previous Post Next Post